PROJEKT WYŻSZY POZIOM

PROJEKT WYŻSZY POZIOM

Galeria Katowicka ze względu na lokalizację jest dla mieszkańców regionu zarówno miejscem docelowym, jak punktem w drodze.

Z pomysłu na funkcję, którą może odegrać w życiu miasta i mieszkańców Galeria Katowicka, powstała idea projektu zakładającego stworzenie odpowiednich warunków i zaplanowanie aktywności, które pozwolą odwiedzającym centrum Katowic doświadczać tego co wartościowe, a na co na co dzień może brakować czasu.

 

Inicjując PROJEKT WYŻSZY POZIOM Galeria Katowicka pragnie stać się tubą miasta, która kreuje oraz skupia najciekawsze wydarzenia, wspiera instytucje oraz promuje wszystko to, co jest warte uwagi w mieście.

Więcej: