Kino na Temat

Kino na Temat

16 grudnia o godzinie 9:30 zapraszamy na seans z cyklu Kino na Temat z filmem "Makbet".

Temat spotkania:
Szaleństwo władzy, czy władza szaleńca? Makbeta sny o potędze.
Pytanie:
Czy warto walczyć o władzę za wszelką cenę?

Naszym ekspertem będzie dr Paulina Polko - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, były pracownik Kancelarii Prezydenta RP oraz Biura
Bezpieczeństwa Narodowego. Kino na Temat to cykl imprez tematycznych, dotyczących aktualnych tematów społecznych, takich jak: wykluczenie społeczne, bezrobocie młodych, życie na emigracji, bezdomność, tolerancja, a także innych ważnych dla młodzieży w wieku dorastania tematów. Cykl skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Dyskusję opierać będziemy na filmach z bieżącego repertuaru oraz na filmach specjalnie sprowadzonych do prezentacji w ramach projektu.

Więcej: