Forum Promocji Województwa Łódzkiego

Forum Promocji Województwa Łódzkiego

Województwo Łódzkie już po raz 9. organizuje Forum Promocji Województwa Łódzkiego „Łódzkie promuje”. W dniach 16-17 czerwca 2015 roku przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, instytucji kultury i edukacyjnych, organizacji pożytku publicznego, mediów oraz instytucji publicznych wezmą udział w wykładach i warsztatach, których celem jest wsparcie procesu budowania tożsamości regionalnej oraz wdrażanie przyjętego kierunku strategicznego dla marki „Łódzkie Promuje”.

Forum Promocji to platforma spotkań, która prowadzi do dialogu, wymiany doświadczeń dotyczących oczekiwań społecznych i biznesowych konsumentów marki „Łódzkie Promuje” oraz współpracy przy budowania spójnych działań promocyjnych na poziomie regionalnym.

W efekcie dwudniowego spotkania, uczestnicy pogłębią wiedzę m.in. z zakresu marketingu terytorialnego, projektowania w sektorze publicznym usług i produktów metodą design thinking, skutecznego wykorzystywania efektu pochodzenia produktów.

W trakcie wykładów w dniu 16 czerwca odbiorcy Forum dowiedzą się jak powinien wyglądać proces skutecznego projektowania usług w administracji publicznej, jak wykorzystać efekt pochodzenia w projektowaniu innowacyjnych produktów, co to jest „biznes nowych możliwości”. Wykładowcy postarają się odpowiedzieć na pytania: C zy każde miejsce może skorzystać z efektu pochodzenia? Jak w innowacyjny sposób zaprosić Polaka na weekend? Dlaczego design thinking może przyczynić się do wzrostu innowacyjności organizacji oraz tworzenia innowacyjnych produktów i usług?

Z ponad dwudziestu tematów warsztatów, które odbędą się w dniu 17 czerwca, opisanych w czterech blokach tematycznych: e-marketing w promocji miast i regionów, design thinking – praktyczne zastosowanie w procesie rozwoju marek regionalnych, budowanie wizerunku miast i regionów oraz crowdsourcing, placemaking i inne działania angażujące społeczności lokalne, uczestnicy będą mogli dokonać wyboru najbardziej interesujących tematów z punktu widzenia swoich regionów i samodzielnie zapro jektować program wydarzenia.

Zgodnie z ideą design thinking tegoroczna edycja Forum Promocji projektowana jest tak, aby zainspirować do osiągnięcia sukcesu oraz zapewnienia jak największej użyteczności zdobytej wiedzy.

W wykładach w dniu 16 czerwca może wziąć udział każdy, kto otwarty jest na wiedzę i sukces. Zainteresowanie wydarzeniem jest tak duże, że nie wszyscy mają szansę pojawić się osobiście. Z myślą o nich przygotowana została możliwość uczestnictwa w wydarzeniu w dniu 16 czerwca, za pośrednictwem transmisji online.

Od godziny 10.40 (orientacyjnie) na stronie http://promocja.lodzkie.pl/transmisja .prowadzona będzie na żywo transmisja on-line.

Warto także zapisać się do newslettera – będzie przypominać o nadchodzącej transmisji na stronie internetowej www.promocja.lodzkie.pl .

Więcej informacji:  www.promocja.lodzkie.pl .

   

 

Forum Promocji Województwa Łódzkiego „Łódzkie promuje” 2015 jest realizowane w związku z projektem „Marka „Łódzkie promuje” – budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego marki województwa łódzkiego w latach 2013 – 2015”.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego.

Więcej: